Typiske Problemer / Tinglysning

Tinglysning

Det er vigtigt at få sikret indgåede aftaler. Gennem tinglysningen bliver aftalen synlig for alle, samtidig med, at der opnås sikring mod nye aftaler vedrørende ejendommen og mod retsforfølgning.

Den tinglyste ret har prioritet frem for en ikke tinglyst ret, ligesom den tinglyste aftale bevarer gyldigheden uanset ejerskifte. Peder Boesen har stor viden på tinglysningsområdet, og hjælper i vid udstrækning kunderne, det værende private, myndigheder og erhvervsvirksomheder med rådgivning og udførelse af tinglysninger af alle varianter af rettigheder over fast ejendom.

Kontakt mig og hør, hvordan jeg kan hjælpe dig videre.

Landinspektør Peder Boesen | CVR: 67639316  | Tlf.: 74562673 | mail@pederboesen.dk