Ydelser / Ejendomsudvikling

Ejendomsudvikling


Ejendomsudvikling & rådgivning omfatter rådgivning af kunder, der enten påtænker at realisere et projekt eller ønsker at få klarlagt hvilke muligheder og begrænsninger, der er gældende for en ejendom eller et større område. Her sætter jeg en ære i at sikre at du altid får den bedste rådgivning. Jeg rådgiver både private grundejere, kommuner og større private og offentlige bygherrer indenfor områder som bl.a.:

  •       Ejendomsudvikling
  •       Deklarationsskrivning
  •       Ekspropriation og erstatningsfastsættelse
  •       Landzonetilladelse og dispensationsansøgninger

Arbejdet med ejendomsudvikling og rådgivning indebærer bl.a. en klar og præcis redegørelse for hvilke udviklingsmuligheder en given ejendom rummer. Afklaringen indeholder ofte en gennemgang af ejendommens nuværende matrikulære og bygningsmæssige forhold samt en afklaring af ejendommens muligheder og begrænsninger. Både lokalplaner (fysisk planlægning) og privatretlige servitutter kan indeholde begrænsninger for ejendommen, ligesom regler i bygningsreglementer og anden lovgivning kan have vital betydning for ejendommens udviklingsmuligheder. Hos Landinspektør Peder Boesen kan jeg tilbyde mine kunder et såkaldt arealbindingskort indeholdende alle de rådighedsbegrænsninger ejendommen er underlagt.

Mange års arbejde med ejendomsudvikling og rådgivning har resulteret i en stor ekspertise i etableringen af konstruktive og frugtbare samarbejder mellem offentlige aktører (kommuner og regioner mv.), private lodsejere og bygherrer.

Du er altid velkommen til at kontakte Landinspektør Peder Boesen og få en uforpligtigende snak om muligheden for gennemførelsen af et større eller mindre ejendomsudviklingsprojekt eller rådgivning i forhold til gældende lovgivning, servitutter og andre typer bindinger med relevans for dit projekt.

Landinspektør Peder Boesen | CVR: 67639316  | Tlf.: 74562673 | mail@pederboesen.dk