Ydelser / Matrikulær sagsbehandling

Matrikulær sagsbehandlingMatrikulær sagsbehandling er betegnelsen for den type af landinspektøropgaver, der omhandler enten fastlæggelse eller ændringer af ejendommens grænser (skel). Fælles for alle opgaverne er, at det kun er beskikkede og privatpraktiserende landinspektører, der er bemyndiget til at udføre matrikulære arbejder. Hvis du skal have ændret på din ejendoms skel, skal du således kontakte en privatpraktiserende landinspektør.

Landinspektør Peder Boesen tilbyder alle former for matrikulær sagsudarbejdelse, herunder:

  •       Skelafsætning - genafsætning af forsvundne skelpæle
  •       Udstykning - oprettelse af en ny ejendom
  •       Arealoverførsel - overførsel af et areal mellem to ejendomme
  •      Sammenlægning - sammenlægning af flere matrikler eller ejendomme
  •        Ejendomsberigtigelse - berigtigelse af arealer som følge af hævd
  •         Skelforretning - fastlæggelse af den ejendomsretlige grænse mellem to eller flere ejendomme

 Her er du altid sikret den bedste rådgivning, således din påtænkte ejendomsdisposition løses på den for dig smidigste måde. Når du ønsker at foretage ændringer af din ejendoms grænser, skal den matrikulære sag som vi udarbejder, behandles og godkendes hos forskellige offentlige myndigheder (kommune, region, jordbrugskommission mv.) inden sagen kan indsendes til Kort- og Matrikelstyrelsen, der indfører de endelige ændringer i matrikelregisteret. Hos Landinspektører Peder Boesen  er du sikren en orientering og konstant information igennem hele sagens forløb.

Behandlingen af matrikulære sager resulteret ofte i et behov for udarbejdelsen af deklarationer, skøder samt andre former for aftaledokumenter. Igennem mangeårig erfaring i udarbejdelsen af alle typer af dokumenter relateret til den matrikulære sagsbehandling, sikres du det bedste produkt her.

Du er naturligvis velkommen til at kontakte mig og få en uforpligtigende drøftelse af, hvorledes din matrikulære sag løses på bedst mulig måde.

Landinspektør Peder Boesen | CVR: 67639316  | Tlf.: 74562673 | mail@pederboesen.dk