Ydelser / Opmåling

Opmåling


Landinspektør Peder Boesen udfører teknisk opmåling i alle former - både traditionelle opmålingsopgaver, men også opmålinger til 3d-volumenberegninger eller opmåling af kirkespir, opmåling af skole mv. 

Hovedparten af landinspektøropgaverne omfatter teknisk opmåling. Hvad enten det er i forbindelse med en matrikulær sag, hvor ejendomsgrænserne (skellene) skal fastlægges, eller som projekteringsgrundlag for ny bebyggelse med efterfølgende afsætning. Peder Boesen kan indenfor teknisk opmåling bl.a. tilbyde dig følgende ydelser:

  •         Situationsplanopmåling som projekteringsgrundlag
  •         Skelmåling
  •         Kote- og niveauplaner
  •         Fikspunktsnet i landsdækkende referencenet (X, Y og Z)
  •         Opmåling af ejerlejligheder og huslejearealer
  •         Volumenberegning
  •         Ledningsregistrering

Her foretages målingen efter dit behov - både hvad angår præcision og omfang. Skal du eksempelvis benytte min opmåling som projektering for nybyggeri, er det en god idé at få indmålt og fastlagt ejendommens grænser (skel), eksisterende bygninger, vej, teknik (kloak mv) og terrænforhold.

Jeg arbejder dagligt sammen med mange forskellige faggrupper, herunder arkitekter, bygherrer og entreprenører, og vi fremsender gerne planen digitalt i et format, der kan arbejdes videre med (eksempelvis .dwg, .dgn, .pdf eller .dsfl). Jeg kan også tilbyde dig rådgivning, herunder at få klarlagt hvilke retsmæssige bindinger ejendommen er undergivet, således at nybyggeriet ikke strider imod lovgivning, den fysiske planlægning eller privatretlige aftaler.

Landinspektør Peder Boesen råder over det nyeste udstyr, således du altid er sikret det bedste resultat.
Kontakt mig, forklar dine ønsker og ideer, så udarbejder jeg et produkt, der opfylder netop dine krav til opmålingen.

Landinspektør Peder Boesen | CVR: 67639316  | Tlf.: 74562673 | mail@pederboesen.dk