Ydelser / Ekspropriation

Ekspropriation

 

Ekspropriation betyder tvungen afståelse af ejendomsret og kan omfatte afståelse af arealer, men også begrænsninger i en ejers råden over den faste ejendom. Landinspektør Peder Boesen har stor erfaring inden for ekspropriationsområdet og bistår flere af Jyllands kommuner ved ekspropriationer..

Inden for ekspropriationsfeltet kan følgende bl.a. tilbydes:

  •    Udarbejdelse af alt ekspropriationsmateriale
  •    Erstatningsberegning og rådgivning heraf
  •   Protokollat over det ved åstedsforretningen passerede
  •   Opmåling og afmærkning af eksproprierede arealer
  •   Bistand ved taksationsforretninger

Med Peder Boesen som ekstern rådgiver har du som kommune altid sikkerhed for at ekspropriationen gennemføres efter lovgivningens regler, ligesom ekspropriationsmaterialet som lodsejere, advokater og senere byråd skal behandle altid er af højeste kvalitet og de i lovgivningen anførte tidsfrister overholdes.

Du kan til enhver tid henvende dig , hvad enten du er eksproprierende myndighed og skal forestå ekspropriationen, eller du som privat lodsejer står foran at få eksproprieret en del af din ejendom. Som landinspektørvirksomhed med en mangeårig ekspropriationsdeltagelse, tillige en stor erfaring inden for rådgivning ved fastlæggelse af arealers værdi, herunder ved indbringelse af sager for taksationskommissionen, ønsker jeg at varetage dine interesser bedst muligt.

Landinspektør Peder Boesen | CVR: 67639316  | Tlf.: 74562673 | mail@pederboesen.dk