Ydelser


Hovedmajoriten af opgaverne består af måling, ejendom og projektudvikling. Mange års særlig erfaring indenfor matrikulært arbejde og kortfremstilling har bevirket tilbagevendende efterspørgsel efter netop disse områder.


Måling, Ejendom og Projekter m.m:

Det matrikulære arbejde, med fastlæggelse, ændringer eller oprettelse af skel mellem ejendomme, er et nøgleområde i en landinspektørvirksomhed.
Landinspektørfirmaet Peder Boesen har stor ekspertise indenfor det matrikulære område og opererer i det meste af landet.

 
Ekspertise haves indenfor følgende områder:

• Udstykning, arealoverførsler og ændringer af ejendomsgrænser
• Opmåling og afsætning af skel
• Berigtigelse af ejendomsgrænser
• Opdeling af ejendomme i ejerlejligheder
• Vejudskillelse
• Jordfordeling
• Ekspropriation
• Tinglysning
• Kortfremstilling


Et udpluk af mine øvrige produktydelser ses i afsnittet til venstre. 

Efter mange år i landinspektørbranchen har jeg opbygget et bredt netværk. Såfremt firmaet vurderer, at opgaven bedst udføres eksternt, så hjælper jeg dig videre til rette vedkommende. Firmaet tager kun opgaver ind, som kan tilfredsstille dit behov til fulde.

Landinspektør Peder Boesen | CVR: 67639316  | Tlf.: 74562673 | mail@pederboesen.dk